گسترش صنعت فولاد

تولید کنندگان سنگ آهن در ایران ، روسیه ، ترکیه ، هند ، اکراین با همکاری شرکت توسعه دهندگان رشد صنایع آریا و بهربرداری از واحدهای های فرآوری فولاد خود توانسته اند زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصول نهایی را کامل کنند