در سرویس اخبار ما عضو شوید


سرمایه گذاران و سهامداران می توانند برای دریافت اطلاعات مالی و اطلاعیه های مطبوعاتی از شرکت توسعه دهندگان رشد صنایع آریا از طریق ایمیل به طور خودکار ثبت نام کنند.
می توانید برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی ما از طریق ایمیل با استفاده از فرم زیر ثبت نام کنید. با بازگشت به این صفحه اشتراک خود را در هر زمان لغو کنید.

یک ایمیل برای ما بفرستید