ما کی هستیم

توسعه دهندگان رشد صنایع آریا یک شرکت واسطه معدنی پیشرو در ایران است و محصولات عرضه شده توسط ما تقریباً در تمام جنبه های زندگی مدرن ، جزو مواد اساسی و مصرفی محسوب میشوند . نمونه کارهای ما در کلاس جهانی قابل رقابت میباشد ، پروژه های توسعه و راه اندازی خطوط تولید فلزات و بسیاری از مواد معدنی را فراهم می کند که جهانی پاک تر ، سبزتر و پایدارتر را فراهم می آورد و پاسخگوی نیازهای فزاینده مصرف‌کننده در پروژه های توسعه ‌یافته و در حال رشد است .