سرب

از سرب در باتری های اسید سرب ، مواد افزودنی بنزین (که اکنون استفاده نميشود) و مخازن، لحیم ، مهر و موم و بلبرینگ استفاده می شود. موارد استفاده در صنايع الکتریکی و الکترونیکی. لامپ هاي تصوير تلویزیون و شیشه هاي نمايشگر ، ارتباطات و پوشش های محافظ ؛ در بالانس یا وزنه ها ؛ سرامیک یا شیشه کریستال ؛ اشعه ایکس و محافظت در برابر اشعه گاما ؛ مواد عایق صدا در صنعت ساخت و ساز ؛ و مهمات باتری های نوع صنعتی به عنوان منبع تجهیزات برق اضطراری برای شبکه های رایانه ای و مخابراتی و برق تلفن همراه استفاده می شود.