نمک

نَمَک ماده ای معدنی است که عمدتاً از سدیم و کلر ساخته شده، و از مهم‌ترین املاحی است که در خوراک روزانه انسان‌ها به کار می‌رود. به نمک خوراکی در شیمی سدیم کلرید نیز می‌گویند. نمک خوراکی به شکل معدنی در ته‌نشین‌ها و رسوب‌ها همچنین چین خوردگی‌ها وجود دارد که به شکل سنگ نمک استخراج می‌شود. این ماده معدنی برای تهیه هیدروکسید سدیم، خاکستر سودا، سود سوزآور، اسید هیدروکلریک، کلر، سدیم فلزی استفاده می شود وهمچنین مورد استفاده در لعاب های سرامیکی؛ متالورژی، درمان پوست؛ آب معدنی؛ صابون سازی؛ نرم کننده های آب خانگی، یخ زدایی بزرگراه؛ عکاسی؛ در تجهیزات علمی برای قطعات نوری. تک بلورهای مورد استفاده برای طیف سنجی، انتقال فرابنفش و مادون قرمز مورد استفاده قرار میگیرد