دولومیت

دولومیت نوعی سنگ کربناته رسوبی است .از دولومیت به عنوان منبع منیزیم افزودنی خوراک دام ، فرآوری فلزات و به عنوان ماده ای در تولید شیشه ، آهک و سرامیک استفاده می شود

دولومیت به عنوان سنگ میزبان بسیاری از کانسارهای سرب ، روی و مس عمل می کند. رسوبات وقتی تشکیل می شوند با محلول های اسیدی از طریق یک سیستم دورانی که با یک واحد سنگ دولومیتی مواجه می شود ، از عمق به سمت بالا حرکت کنند. این محلول ها با دولومیت واکنش نشان می دهند ، که باعث افت پی اچ می شود و باعث جدا شدن رسوب از فلزات می شود.

دولومیت همچنین به عنوان سنگ مخزن برای نفت و گاز عمل می کند. در هنگام تبدیل کلسیت به دولومیت ، کاهش حجم رخ می دهد. این می تواند باعث ایجاد فضاها منافذی در سنگ ایجاد میکند که می تواند با نفت یا گاز طبیعی پر شود . این باعث می شود که دولومیت به عنوان یک سنگ مخزنی عمل کند و هدف حفاری برای استخراج نفت و گاز باشد .