تراورتن و مرمر

تراورتن و مرمر در طول تاریخ بهترین و محبوبترین ماده برای خلق آثار هنری و بناهای باشکوه بوده اند که در ساخت آنها از این سنگ مورد استفاده قرار می گرفته است.