ضایعات فلزي و غير فلزي

فلزات ضایعاتی، فلزات مستعمل که منبع مهمی از آلیاژهای صنعتی در تولید فولاد ، مس ، سرب ، آلومینیوم و روی هستند. تولیدکنندگان در طی فرآیند تولید ضایعاتی به همراه دارند . این ضایعات جمع آوری و به شرکتهای مرتبط فروخته می شود تا فرآوری شود و فروخته شوند ، که در نهایت فولاد جدید را به صورت شمش در بازار ارائه میکند. آلودگی های مواد آلی مانند چوب ، پلاستیک ، رنگ و پارچه می توانند بسیار زیان بار باشد و با سوختن الودگی بسیار زیادی را به هوا و محیط زیست وارد کندکه عملیات بازیافت میتواند الودگی های ناشی را کاهش دهد.فرآوری های فلزی ممکن است مطلوب ، بی اثر یا نامطلوب باشند. موارد نامطلوب ممکن است با افزودن فلز خالص یا مکمل ها و یا با تصفیه آنها این نامطلوبی از بین بروند. ضایعات معمولاً ترکیب و ذوب می شود تا آلیاژهای مشابه یا پیچیده تری از آلیاژهایی که ضایعات از آنها بدست آمده است تولید شود. این چرخه حیات است . توسعه دهندگان رشد صنایع آریا یکی از شرکت های واسطه معروف در ایران است که در اتصال خریداران به تامین کنندگان موفق بوده است.
شرکت ما به عنوان همکار برای خریداران ضایعات فلزی و ریلی در ترکیه و هند و فروشندگان قراضه فلز کار می کند. ما مفتخریم که با شرکت های بزرگی کار می کنیم که خریدار نهایی یا تامین کننده قراضه فلز در سراسر جهان هستند. توسعه دهندگان رشد صنایع آریا آماده همکاری و ارئه ی خدمات برای شرکتها و کارخانجاتی که در این زمینه فعالیت دارند میباشد. برای جزئیات بیشتر ، لطفا با بخش بین المللی ما تماس بگیرید